Wat is acupunctuur?

In westerse geneeskunde is het uitgangspunt ziekte. In acupunctuur is het uitgangspunt gezondheid, waarin een disbalans kan ontstaan. Voordat je echt ziek bent, krijg je subtiele signalen van disbalans: je voelt je niet fit, je slaapt slecht, het eten smaakt niet of valt niet goed en je hebt kleine of grotere ongemakken die regelmatig terugkeren. Vanuit westerse geneeskunde gezien is er (nog) geen aandoening die aantoonbaar of behandelbaar is. Voor een acupuncturist, die de mens als geheel bekijkt, is dit juist terrein voor behandeling.

Japanse acupunctuur

Japanse acupunctuur is nauw verbonden aan massage. Als Japans acupuncturist doe ik iets op de buitenkant, op jouw huid, met de bedoeling dat er iets verandert aan de binnenkant. Veranderingen aan de buitenkant zijn een belangrijke graadmeter voor het resultaat van een behandeling. Wat is het effect van een naald op je spierspanning? Of op de vochtigheid van de huid? Verandert de de stevigheid van de huid? Is er effect op de ademhaling? Gebeurt er iets met de sterkte of de snelheid van de polsslag? Hoe stevig voelt de buik bij milde druk?

Japanse acupunctuur kent verschillende stijlen. De vorm die ik beoefen en die Toyohari heet, is het meest subtiel. Binnen Toyohari werk je van acupunt naar acupunt. Telkens toets ik kleine veranderingen die optreden. Verbetert de balans? Is er meer verbetering mogelijk? In oude Chinese teksten over acupunctuur bestaat een term Ganjing, wat zoiets betekent als resonantie. Als in een orkestbak op één viool de G-snaar wordt aangestreken, resoneert op alle andere violen dezelfde snaar mee. Ik stem mij voortdurend af op jouw conditie. Toyohari is een heel persoonlijke en unieke vorm van acupunctuur.

Over jou

Je bent geen aandoening, je hebt een aandoening. Je hebt een leven met werk, huis, relaties en emoties: in samenhang en balans, of niet. Een behandeling start met een gesprek, waarin al deze aspecten aan bod kunnen komen. Na dit gesprek kun je gekleed gaan liggen op de behandelbank. Ik kijk naar je onderbenen, onderarmen en voel ik je buik met zeer lichte druk. Daarna voel ik gelijktijdig je polsen en begint de behandeling: van acupunt naar acupunt. Telkens bekijk ik weer hoe het op dat moment met je gaat. Het doel van een behandeling is herstel van je basale energiebalans en verbetering van de kwaliteit van je energie. Een behandeling is erop gericht deze kwaliteit positief te beïnvloeden. Daarnaast is behandeling gericht op het verlichten en wegnemen van je symptomen.